Neomax Topcoat T14 Lớp Phủ Bảo Vệ Lộ Thiên 0904609705

Neomax Topcoat T14

Neomax Topcoat T14 Là lớp phủ bảo vệ lộ thiên gốc polyurethane, 2 thành phần, dùng để bảo vệ ngoài cùng cho các lớp chống thấm gốc polyurethane, polyurea. Chuyên sử dụng để bảo vệ lộ thiên cho lớp chống thấm Neomax 201 mà không cần cán lát bảo vệ bằng vữa.

Categories: ,