Sika Latex TH Phụ Gia Chống Thấm Và Tác Nhân Kết Nối

Sika Latex TH

Sika Latex là nhũ tương cao su tổng hợp gốc butadien cải tiến dùng trộn với xi măng, vữa xi măng cát để chống thấm và gia tăng tính kết nối.