Mua Keo Chà Ron SikaCeram 608 Tile Grout Tại Hưng Yên 0904609705

SikaCeram 608 Tile Grout

SikaCeram®-608 Tile Grout là một hỗn hợp vữa chống thấm bao gồm xi măng, các chất các chất độn và chất phụ gia được chọn lọc kỹ để đạt tính thi công cao nhất. Sản phẩm kết dính tuyệt hảo với gạch khô