Sikadur 731 - Keo Epoxy Dùng Trong Khoan Cấy Thép Xây Dựng

Sikadur 731

Sikadur 731 là keo kết dính Epoxy 2 thành phần A và B, chứa dung môi để neo cấy sắt thép vào bê tông, dán sắt, nhôm, gạch ceramic,gỗ, thủy tinh và trám khe kết nối. Sikadur 731 được sử dụng trong xây dựng rất phổ biến và thông dụng