Sikadur 752 Keo Epoxy 2 Thành Phần Sửa Chữa Vết Nứt Bê Tông

Sikadur 752

(1 customer review)

Sikadur 752 là keo gốc epoxy có cường độ cao, không dung môi, dạng lỏng, độ nhớt thấp, dùng để bơm vào vết nứt bê tông cần sửa chữa. Sau khi hòa trộn 2 thành phần A và B, sản phẩm được bơm vào các lỗ hổng và các vết nứt trong bê tông, sau khi khô sẽ trở thành loại vật liệu cứng có cường độ cao đảm bảo kết cấu bê tông vững chắc.
Sikadur 752 có tính năng thẩm thấu sâu với tính năng kết dính cao, thời gian đông kết kéo dài.