Mua SikaMent R7N - Phụ Gia Tăng Cường Độ Bê Tông Tại Hưng Yên

Sikament R7N

Sikament R7N là phụ gia hóa dẻo giảm nước tăng cường độ bê tông giúp tháo ván khuôn sớm để sản xuất Bê tông khối lớn, Bê tông kết cấu ở hạng mục có điều kiện thi công khó, nhiệt độ cao.