Mua TKA Grout Vữa Rót Không Co Ngót Tại Hưng Yên

TKA Grout

(1 customer review)

TKA Grout là vữa gốc xi măng tự san bằng, không co ngót để rót vữa cho nền móng máy, định vị bu lông, các lỗ hổng nơi sửa chữa cần cường độ cao