TKA Masterseal 02 Chống Thấm 2 Thành phần Gốc Xi Măng Nhựa Polyme

TKA Masterseal 02

(1 customer review)

TKA MasterSeal 02 được dùng để chống thấm xuôi, chống thấm ngược cho các kết cấu. Sử dụng trong công tác sửa chữa và ngăn cản các tác nhân gây ăn mòn cho bê tông cốt thép.