Dự án chống thấm tiêu biểu Chống thấm Hưng Yên đã thi công